farhana mohamad: Festival dan Kejohanan Pencak Silat Taming Sari III UKM 2011

Pages

03 November 2010

Festival dan Kejohanan Pencak Silat Taming Sari III UKM 2011



Time: Monday, January 10, 2011 at 8:00am - Sunday, January 16, 2011 at 5:00pm

Location: Dewan Cancelor Tun Abdul Razak (DECTAR) UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia
Bangi, Malaysia

Created By: Pencak Silat Ukm

Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Kelab Pencak Silat Unversiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dengan kerjasama Pusat Sukan UKM akan mengadakan FESTIVAL DAN KEJOHANAN PENCAK SILAT TAMING SARI III TERBUKA IPT DAN JEMPUTAN ANTARABANGSA 2011. Butiran kejohanan adalah seperti berikut:-

Tarikh : 10-16 Januari 2011
Tempat : Dewan Canselor Tun Abdul Razak (DECTAR), UKM
Yuran : i. Terbuka IPT - RM800/pasukan
ii. Jemputan (MSN dan Antabangsa) - RM1000/pasukan

Tarikh tutup penyertaan : 20 Disember 2010

Kejohanan ini akan berlangsung secara berasingan antara Terbuka IPT dan Jemputan.


With all due respect, Pencak Silat Club collaboration with National Universityl of Malaysia (UKM) Sports Centre will be holding PENCAK SILAT FESTIVAL AND CHAMPIONSHIP FOR IPT DAN INTERNATIONAL (TAMING SARI III) 2011. Details are as below:-

Date : January, 10th-16th 2011
Venue : Cancelor Tun Abdul Razak Hall (DECTAR) UKM
Fees : i. IPT - RM800/team
ii. Invitation (MSN and International) - RM1000/team

Dateline for entry confirmation : December, 20th 2010

This championship will be held separately between IPT and Invitation.



Penyertaan pasukan/Team Participation:

1. Bagi kategori Terbuka IPT, penyertaan adalah terbuka kepada Insitut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan Institut Pengajian Tinggi Swasta (IPTS).

For IPT category, the participation is opened to all the Public Higher Education Institute (IPTA) and Private Higher Education Institute (IPTS).


2. Bagi kategori Jemputan MSN, penyertaan terbuka kepada semua negeri. Penyertaan hendaklah dibuat melalui Majlis Sukan Negeri masing-masing.

For the State Sports Council (MSN) Invitation category, the participation is opened to all states in Malaysia. The participation must be made through respective the State Sports Council (MSN).


3. Bagi kategori Jemputan Antarabangsa, penyertaan terbuka kepada semua negara. Penyertaan hendaklah dibuat melalui Persatuan Pencak Silat negara masing-masing.

For International Invitation category, the participation is opened to all the nations. The participation must be made through Pencak Silat Association of respective nation.

**Bagi pasukan Jemputan (MSN dan Antarabangsa), peserta adalah daripada kalangan ahli persatuan itu sendiri yang berumur antara 17 hingga 40 tahun.

**For Invitation Team (MSN and International), the participants are from the members of the association itself, and their age must be between 17 to 40 years old.


Untuk maklumat lanjut sila hubungi:

For more information or any inquiry, you may contact these person:


Coach: Azman Mat Zain (+60163618144)

Club President: Mr Muhammad Syafiee Elias (+6013-2334342)

Vice President: Mr Muhamad Farhan Ismail (+60179059125)

Vice Secretary: Miss Nur ‘Azizah Mohamed Najib (+6019-5719627)

Director of Information: Mr Mohd Afiq Ahmad (+6013-4920747)

Director of Communications and External Relations: Miss Nurhaniza Nordin (+6013-5922399)

atau melalui e-mail / or via e-mail:

pencaksilatukm@gmail.com


Note: For ease of management, any team interested in participating these championship, please send the contact information of your team's manager and coach by e-mail.

Sebarang penajaan atau sumbangan dalam apa-apa bentuk (wang ringgit, barangan, makanan, atau peralatan) daripada mana-mana pihak, sangatlah dialu-alukan. Sila berhubung secara terus dengan Pengarah Pemasaran kami untuk tindakan lanjut.

Mohd. Afiq 013-4920747 atau melalui email seperti yg di atas.

1 comment:

-disclaimer-
Ini adalah blog peribadi. sebarang bentuk artikel, informasi mahupun gambar yang dimiliki oleh pemilik blog ini boleh digunapakai oleh blogger lain tanpa memerlukan kebenaran tetapi mestilah diletakkan pautan kepada blog ini. sebarang printscreen adalah dilarang sama sekali. pemilik blog mempunyai kuasa untuk mengambil tindakan undang-undang atas penyalahgunaan pelaku.

Farhana Mohamad Copyright © 2016. Designed by MaiGraphicDesign